Przepraszamy, jeśli nasz regulamin wydaje się długi i skomplikowany.
Zawiera on jednak niezwykle istotne informacje dotyczącego zakupu biletów.

By ułatwić Państwu zapoznanie się z regulaminem, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych informacji podczas rezerwacji i zakupu biletów.
Klient jest również odpowiedzialny za sprawdzenie i pozyskanie wszelkich niezbędnych wiz (w tym tranzytowych) lub dopełnienie innych formalności wymaganych w celu wjazdu na terytorium danego państwa, także w ramach tranzytu.
Jeśli linie lotnicze umożliwiają zmianę lub zwrot kosztów biletu, czynności te zawsze wiążą się z dodatkowymi kosztami.
KILROY działa jako pośrednik linii lotniczych, które zapewniają transport oraz określają zasady mające zastosowanie do nabywanych przez Państwa biletów.

Poniżej prezentujemy nasz regulamin:


Ogólne zasady i warunki

1 Umowa
a) Wybierając opcję ''Kup bilety'', klient decyduje się zakupić bilety. Umowa ta wiąże obie strony od chwili otrzymania przez KILROY potwierdzenia rezerwacji, otrzymania pełnej płatności oraz wydania biletów. Po dokonaniu zapłaty za bilet ale przed jego wystawieniem, cena biletu może wzrosnąć na skutek podwyżki wprowadzonej przez linię lotniczą. W takim przypadku KILROY skontaktuje się z klientem.
b) KILROY pozyskuje informacje od linii lotniczych i zakłada, że są one prawdziwe. KILROY zastrzega sobie prawo do zwrotu ceny biletu, jeśli wydanie biletu jest niemożliwe z powodu problemów technicznych.
c) By uniknąć oszustwa, KILROY kontroluje wszystkie płatności dokonywane za pomocą kart kredytowych lub debetowych i zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, w przypadku płatności podejrzanych. KILROY dokona zwrotu ceny zakupu w pełnej wysokości na kartę użytą do zapłaty za bilety.
d) W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących dokonanego zakupu biletów lotniczych, prosimy o kontakt. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] Reklamacja powinna być złożona w języku angielskim. Otrzymanie reklamacji zostanie potwierdzone w terminie 48 godzin, a czas jej rozpatrzenia wynosi 30 dni. Informujemy, iż w przypadku reklamacji, istnieje możliwość zgłoszenia sprawy na Europejskiej Platformie Rozwiązywania Sporów On-line (European Commission's Online Dispute Resolution). Prosimy o sprawdzenie czy rozstrzygnięcie danego sporu będzie możliwe w tym trybie.

2 Wyłączenie odpowiedzialności pośrednika
a) KILROY działa jako pośrednik linii lotniczych. Oznacza to, że to linie lotnicze są odpowiedzialne za świadczenie usług transportowych, oraz że zastosowanie mają regulaminy poszczególnych linii lotniczych.
b) W przypadku, gdy klient kupuje tylko bilety lotnicze, KILROY nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmian czasu lotów, trasy podróży lub odwołania lotów. Wszelkie kwestie z tym związane powinny być załatwiane bezpośrednio między linią lotniczą a klientem.

3 Dokumenty oraz plan podróży
a) Po wystawieniu biletu (zwykle w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu płatności) elektroniczne dokumenty podróży zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez klienta. Wiadomość e-mail z dokumentami podróży jest zatytułowana ''Bilet elektroniczny". Przesłane pocztą elektroniczną po zakończeniu rezerwacji potwierdzenie zamówienia nie jest dokumentem podróży.
b) Godziny podróży widniejące w dokumentach podróży są zawsze podawane według czasu lokalnego. Międzylądowania techniczne pomiędzy miejscami wylotu i przylotu są częścią lotu, przy czym KILROY nie gwarantuje, że informacja o nich będzie podana w momencie rezerwacji lub w dokumentach podróży.
c) Odnośnie rezerwacji miejsc, rejestracji punktów premiowych i bagażu niestandardowego, należy kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem.
d) KILROY wystawia faktury za zakupy biletów lotniczych zakupionych online i przesyła je klientom w treści e-maila potwierdzającego zakup biletów lotniczych. Aby otrzymać fakturę wystawioną na dane firmy, dane te muszą zostać wpisane przez zamawiającego w formularzu online w trakcie dokonywania rezerwacji.
e) Wszystkie dokumenty, potwierdzenia, plan podróży oraz faktury za zakup biletów lotniczych są przesyłane klientom wyłącznie pocztą elektroniczną. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, że klient zgadza się na taką formę otrzymywania dokumentów.

4 Loty różnymi liniami lotniczymi
a) Zarezerwowane usługi transportowe mogą obejmować kilka, niepowiązanych ze sobą biletów lotniczych. KILROY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy dotyczącymi połączeń pomiędzy biletami lotniczymi różnych linii. Oznacza to, że do różnych lotów w ramach jednej podróży mogą mieć zastosowanie różne przepisy dotyczące ilości sztuk bagażu i jego wagi maksymalnej.
b) Linie lotnicze zawierają porozumienia o wspólnej realizacji połączeń (code-share), co oznacza, że loty mogą być obsługiwane przez różne linie lotnicze. Oznacza to także, iż podczas wyszukiwania cen, numer lotu może być oznaczony logo jednego przewoźnika, podczas gdy faktycznie lot będzie obsługiwany przez innego przewoźnika. Do takiego lotu zastosowanie ma regulamin przewoźnika, który faktycznie realizuje przelot. Ogólne informacje na temat linii lotniczej realizującej przelot można znaleźć w zakładce ''Obsługiwane przez''. Należy pamiętać, że linia lotnicza zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika realizującego dany lot w dowolnym czasie.

5 Podatki i opłaty
a) Zazwyczaj wszystkie podatki i opłaty są wliczone w cenę zakupu. Istnieją jednak pewne dodatkowe opłaty lotniskowe lub turystyczne płatne gotówką przy wylocie lub przylocie, a które nie mogą być pobrane w momencie zakupu biletu. Informacje o podatkach i opłatach będą zawarte w dokumentach podróży. Istnieje jednak możliwość, iż pewne zmiany zostaną wprowadzone w ostatniej chwili, bez poinformowania KILROY o ich wprowadzeniu.
b) Należy pamiętać, że niektóre linie lotnicze mogą pobierać opłaty za odprawiony bagaż. Szczegółowe informacje mogą nie zostać podane w regulaminie biletów przy rezerwacji biletu. Opłaty mogą się różnić w zależności od typu biletu, miejsca docelowego podróży oraz ilości bagażu. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić informacje na stronie internetowej odpowiedniej linii lotniczej.

6 Ponowne potwierdzenie i odprawa
a) Pasażer nie jest zobligowany do ponownego potwierdzenia biletu. Zalecamy jednak częste sprawdzanie trasy w serwisie TripCase, ponieważ linie lotnicze często zmieniają harmonogramy odlotów i przylotów. W celu zalogowania się do TripCase należy podać swoje nazwisko, adres e-mail użyty przy rezerwacji i 6-cyfrowy numer rezerwacji, podany w wiadomości e-mail o potwierdzeniu rezerwacji.
TripCase umożliwia również uzyskanie informacji dotyczącej odprawy. Brak sprawdzania rozkładu lotów może doprowadzić do opuszczenia lotu (-ów), a ponieważ większość biletów jest bezzwrotna, może to doprowadzić do konieczności zakupu nowego biletu. W przypadku gdy zmiana harmonogramu jest problematyczna, prosimy o skontaktowanie się KILROY, by uzyskać pomoc w tej kwestii.
b) Informacje podane przez KILROY lub linie lotnicze dotyczące terminali i bramek są jedynie wskazówkami i mogą ulec zmianie. Podczas podróży poza Europę, podróżujący powinien stawić się na lotnisku co najmniej dwie godziny przed odlotem. Z uwagi na długie kolejki do odprawy, zalecamy pojawić się na lotnisku z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na możliwość wystąpienia długich kolejek zarówno do stanowisk odprawy, jak i kontroli bezpieczeństwa.

7 Bilety typu ''bilet KILROY''
a) Ten rodzaj biletu oznaczony jest żółtym 'paskiem' i przysługuje jedynie młodzieży i/lub studentom studiów dziennych, którzy w dniu wyjazdu nie przekraczają wymaganej granicy wieku.
b) ''Bilet KILROY'a" umożliwia, w okresie jego ważności, zmianę daty podróży za opłatą. Wszelkie zmiany są zależne od dostępności wolnych miejsc w tej samej klasie. W większości przypadków ''Bilet KILROY'a", może być zmieniony za dodatkową opłatą do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego etapu podróży.
c) Aby podróżować na podstawie ''biletu KILROY'a" linie lotnicze żądają, by osoba podróżująca posiadała ważną legitymację IYTC (International Youth Identity Card) lub ważnej legitymacji ISIC (International Student Identity Card) na całej trasie. Jeśli podróżny posiada jedną z wymienionych wyżej legitymacji, jej numer należy umieścić w formularzu podczas dokonywania rezerwacji. Jeżeli podróżny nie posiada żadnej z wyżej podanych legitymacji, należy ją zamówić w momencie rezerwacji biletu. Kupując ''bilet KILROY'a'' klient zobowiązuje się do spełnienia powyższych wymagań.
d) Zakup ''biletu KILROY'a'' na lot powrotny do Europy, jest możliwy jedynie jeśli podróżujący jest w stanie udowodnić, że opuścił Europę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Można to zrobić, wysyłając nam 13-cyfrowy numer, który został wykorzystany podczas rezerwacji biletu na wylot z Europy, bądź też udowodnić iż jest się rezydentem jednego z krajów europejskich.
W razie problemu z udowodnieniem rezydentury lub daty wylotu z Europy, KILROY nie będzie w stanie wydać biletu z powodu surowych przepisów w zakresie eksportu, wprowadzonych przez linie lotnicze. W przypadku gdy KILROY nie będzie w stanie wydać biletów, zastosowanie mają standardowe zasady i procedury zwrotu.

8 Bilet typu ''Standard''
a) Standardowe bilety są oznaczone czarnym ''paskiem'' i podlegają ścisłym ograniczeniom w zakresie zmian lub refundacji. Zasady dotyczące biletów są ustalane przez linie lotnicze, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi przed dokonaniem rezerwacji biletu.
b) Niektóre linie lotnicze zezwalają osobom poniżej 18 roku życia podróżować bez opieki. Przed dokonaniem takiej rezerwacji, prosimy się jednak zapoznać z zasadami dostępnymi na stronach internetowych linii lotniczych. KILROY nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba w wieku poniżej 18 lat spotka się z odmową przyjęcia na pokład z powodu ograniczeń dotyczących wieku.

9 Koszty zmian i unieważnienia biletów
a) Po tym jak potwierdzenie zakupu biletów zostanie przesłane e-mailem, wszelkie zmiany oraz unieważnienia podlegają opłatom w zależności od typu biletu oraz rodzaju linii lotniczych. O dokonanie zmian można zwrócić się na http://travels.kilroy.pl pod ''Obsługa klienta - zmiana biletu''
b) Nawet jeśli zmiana lub odwołanie rezerwacji są możliwe, linie lotnicze oraz KILROY pobierają od klientów dodatkową opłatę. Wysokość opłat jest widoczna w formularzu rezerwacji online przed i w trakcie zakupu biletu lotniczego, a także w potwierdzeniu rezerwacji otrzymywanym mailowo po dokonaniu zakupu.
c) Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez linie lotnicze, zmiana nazwiska podróżnego lub przeniesienie biletu na inną osobę są niedozwolone.
d) Jeśli przy rezerwacji zostanie zakupione ''ubezpieczenie KILROY na wypadek odwołania lotu'', przed wylotem będą miały zastosowanie specjalne zasady odnośnie odwołania lub refundacji biletu.

10 Opłata za nieskorzystanie z usług
a) Jeżeli podróżujący nie pojawi się w celu odbycia podróży, lub w jakikolwiek inny sposób nie skorzysta z zakupionych usług transportowych, nie przysługuje mu zwrot kosztów za niewykorzystane usługi. Powyższe ma zastosowanie także w przypadku, gdy podróżny nie może podróżować ze względu na brak dokumentów podróży, paszportu, wizy, wymaganych szczepień itp.
b) W przypadku, gdy klient kupuje bilety lotniczy na więcej niż jeden lot, pasażer jest zobligowany odbyć lot poprzedzający, by być dopuszczonym do lotu stanowiącego kolejny etap podróży. Zwracamy uwagę, że jeżeli podróżny nie skorzysta z poprzedzających lotów, linie lotnicze rezerwują sobie prawo do anulowania rezerwacji na kolejne loty w ramach tego samego biletu.

11 Obowiązki klientów
a) Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych informacji dotyczących podróżnych i płatności, jak również kontrolę dokumentów podróży. Imię i nazwisko powinno być dokładnie takie jak w paszporcie. Imiona inne niż pierwsze imię nie muszą być uwzględnione. Jeśli informacje nie są poprawne, podróżny może nie przejść pomyślnie odprawy. KILROY nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych informacji.
b) Dokumenty podróży i informacje dotyczące zmian zostaną natychmiast przesłane na adres e-mail podany przez klienta. Dlatego bardzo ważne jest wpisanie poprawnego adresu e-mail. Jeśli klient nie otrzyma potwierdzenia zamówienia e-mailem w ciągu 24 godzin, koniecznie należy skontaktować się z KILROY'em w celu wyjaśnienia tej sytuacji.
c) Klient zobowiązany jest posiadać ważny paszport, niezbędne wizy, ubezpieczenia i szczepienia. Podróżując poza UE należy mieć paszport, który jest ważny przez co najmniej 6 miesięcy po dacie powrotu. Oprócz tego, podróżujący powinien udowodnić iż opuści on dany kraj w przepisanym czasie lub iż ma pozwolenie na pobyt. Klient powinien także rozważyć zalecenia podróżne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa obowiązujące w momencie zakupu biletów. Istnieje wymóg, iż obywatele polscy podróżujący do Stanów Zjednoczonych posiadają ważną wizę. Oznacza to, że nawet jeśli podróżny przebywa na terytorium USA jedynie w ramach tranzytu, powinien on wystąpić o wizę.
d) Wszelkie reklamacje dotyczące podróży należy wnosić, w odpowiednim czasie, bezpośrednio do linii lotniczych lub ich lokalnego przedstawiciela, co umożliwi szybkie rozwiązanie problemu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy zabezpieczyć niezbędne dowody, które będą mogły zostać wykorzystane przy wnoszeniu reklamacji wobec linii lotniczych w późniejszym terminie. Jeśli nie uda się Państwu złożyć reklamacji na miejscu, może to oznaczać utratę prawa do złożenia reklamacji w terminie późniejszym.

12 Polityka prywatności
a) KILROY zbiera informacje dotyczące odwiedzających tę stronę do celów wewnętrznych, tylko i wyłącznie za ich wyraźną zgodą. Informacje te nie będą przekazywane, rozpowszechniane lub sprzedawane. KILROY zastrzega sobie prawo do korzystania z cookies, czyli informacji, które umożliwiają nam rozpoznanie kolejnych odwiedzin naszej strony z danego komputera. Pliki cookies pomagają KILROY'owi uzyskać informację, które informacje podane na naszej stronie są bardziej lub mniej popularne. Informacje zebrane z plików cookie nie będą używane w zestawieniu z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, lub innymi informacjami przekazywanymi przez użytkownika, chyba że użytkownik wyraża zgodę na takie ich wykorzystanie.
b) Udostępnienie danych osobowych przez Klineta jest dobrowolne, jednak jest konieczne i niezbędne do realizacji umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez KILROY Poland sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji Umowy, w tym w szczególności dokonania rezerwacji i sprzedaży biletu, jak również obsługi procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz marketingu produktów/usług KILROY. Klient ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

13 Informacje dla podróżujących do USA:
Biuro Bezpieczeństwa Transportu Stanów Zjednoczonych - Wydział Bezpieczeństwa stawia wymóg zbierania informacji do celów kontroli zgodnie z ustępem 114, 49-go tytułu Kodeksu Stanów Zjednoczonych oraz Reformą Wywiadowczą oraz Ustawą o zapobieganiu terroryzmowi z 2004. Podanie przedmiotowych informacji jest dobrowolne. Jednakże w przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane, podróżny może zostać poddany dodatkowym czynnościom sprawdzającym lub może spotkać się z odmową transportu lub odmową wstępu na obszar sterylny (sterile area). TSA może udostępnić przekazane informacje agencjom wywiadowczym lub innym organom w celu egzekwowania prawa, zgodnie z ich opublikowanymi przepisami o prowadzeniu rejestrów. Więcej informacji na temat polityki prywatności TSA, przeglądania systemu oraz ocenie wpływu na prywatność, prosimy odwiedzić stronę internetową www.tsa.org.

14 Informacje prawne
a) Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek omyłki pisarskie, błędy techniczne lub zmiany w cenach, które są poza kontrolą KILROY'a. Wszelkie roszczenia wobec KILROY Poland sp. z o.o. powinny być kierowane do sądów polskich.
b) Nazwa firmy: KILROY Poland sp. z o.o.
Rejestracja KRS 0000621714
NIP: PL 5252660371
Zamknij     Drukuj tę stronę