Vi beklager, hvis vores generelle betingelser er lange og komplicerede at læse igennem. Det er dog vigtig information, som vi er nødt til at give dig i forbindelse med dit køb.
For overblikkets skyld har vi samlet de vigtigste punkter, som du skal være særlig opmærksom på:

Det er dit eget ansvar, at de oplysninger du har givet os i forbindelse med din bestilling, er korrekte. Vi gør specielt opmærksom på, at du skal oplyse dit navn, præcis som det er skrevet i dit pas
Du er selv ansvarlig for at nødvendige visa (inkl. transitvisum) eller indrejseformalia er i orden i forbindelse med din rejse
Hvis flyselskaberne tillader, at den købte billet kan ændres eller refunderes, så vil der altid være en omkostning forbundet med dette
KILROY optræder som agent for flyselskaberne, og det er derfor det pågældende flyselskab, der leverer rejsen og definerer reglerne for den billet, du køber
Ved eventuelle forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagageproblemer og andre forhold i forbindelse med rejsen skal krav og reklamationer rettes direkte til flyselskabet, da de er ansvarlige for at levere rejsen


Og her kommer de så (reglerne):


Generelle betingelser ved køb online


1 Aftalen
a) Ved at klikke "Køb billetter" accepterer kunden købet af de pågældende billetter. Aftalen er bindende for begge parter, når KILROY travels har fået bekræftet pladsreservation samt fuld betaling, og billetten er udstedt. KILROY travels tager forbehold for prisstigninger hos luftfartsselskabet, efter bestillingen er modtaget, men inden billetten er udstedt.

b) KILROY travels er afhængig af, at luftfartsselskaberne har givet os korrekte oplysninger, og KILROY travels forbeholder sig derfor retten til at refundere hele rejsens pris, såfremt billetten af tekniske årsager ikke kan udstedes.

c) Alle betalinger med kredit- og debitkort tjekkes for kortmisbrug. Ved mistanke om kortmisbrug forbeholder KILROY sig retten til at annullere rejsen og refundere hele rejsens pris til det kort, der er brugt til betaling.

d) Venligst kontakt KILROY i tilfælde af uoverensstemmelser eller klage i forbindelse med dit køb. Skulle du ikke være enig i afgørelsen i denne forbindelse, skal vi gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at gå videre med sagen hos The European Commission's Online Dispute Resolution .

2 Agentforbehold
a) KILROY travels optræder som agent for luftfartsselskaberne og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden.
KILROY travels sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartselskaberne.
Luftfartsselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse.
KILROY travels er alene formidler af transportydelsen og er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.
Ovenstående vilkår accepterer kunden i forbindelse med dennes accept af KILROY travels regler og betingelser ved køb af rejsen.

3 Rejsedokumenter og rejseplan
a) Så snart billetten er udstedt, normalt indenfor 2 arbejdsdage efter modtaget betaling, vil elektroniske rejsedokumenter fremsendes på den af kunden opgivne emailadresse. Emailen med rejsedokumenter har titlen "Elektroniske billetter er udstedt". Ordrebekræftelsen, der vises ved afsluttet bestilling og som fremsendes per email, er ikke rejsedokumenter.

b) De i rejsedokumenterne anførte tider er alle lokale tider. Der kan forekomme tekniske stop (tekniske mellemlandinger) undervejs udover de oplyste ved bestilling af rejsen. Tekniske stop er en del af flyrejsen mellem to destinationer, og KILROY travels kan ikke garantere, at de fremgår ved bestilling eller i rejsedokumenterne.

c) For sædereservation, registrering af bonuskort og speciel bagage skal luftfartsselskabet kontaktes direkte.

4 Kombination af luftfartsselskaber
a) Vi gør opmærksom på, at den bestilte transportydelse kan bestå af flere, ikke sammenhængende flybilletter. Dette medfører, at KILROY travels ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle problemer med videretransporter ved benyttelse af de købte ikke sammenhængende billetsæt. Det samme forhold kan gøre, at der vil være forskellige regler for antal og vægt på bagage, der må medbringes på hver enkelt flystrækning.

b) Flyselskaberne gør i stor udstrækning brug af codeshare-aftaler, hvilket vil sige, at flyvningen udføres af et andet luftfartsselskab end det som flynummer og logo antyder ved søgning og reservation. Det er transportreglerne, herunder bagageregler, til det luftfartsselskab, som udfører flyvningen, der til enhver tid gælder. Indikation, men ikke nødvendigvis korrekt information, om hvilket fly som udfører flyvningen, finder du under overskriften "Flyves af:". Bemærk at det til enhver tid er luftfartsselskabets ret at ændre selskab, der beflyver de reserverede strækninger.

5 Skatter og afgifter
a) Normalt indgår skatter og afgifter i priserne. Der er imidlertid enkelte lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Normalt vil sådanne være angivet i rejsedokumenterne, men de enkelte lande kan lave ændringer med kort varsel, noget som ikke vil blive videreformidlet af KILROY travels.

b) Flere luftfartsselskaber opkræver en separat afgift for bagage, der checkes ind. Information om sådanne afgifter vises ikke nødvendigvis i billetreglerne, når bestilling foretages. Afgiften kan variere afhængig af billettype, destination, antal stykker bagage etc. Tjek eventuelt luftfartsselskabets hjemmeside for detaljerede regler.

6 Genbekræftelse og check-in
a) Det er ikke nødvendigt at genbekræfte en flyreservation hos hverken flyselskab eller KILROY. Du bør dog jævnligt tjekke din reservation på TripCase, da flyselskaber ofte ændrer deres afrejse- og ankomsttider. Du har også mulighed for at undersøge mulighed for online check-in eller informationer herom.
I tilfælde af at du ikke har tjekket din rejseplan online og misser dit/dine fly, kan du risikere at måtte købe en ny billet, da de fleste flybilletter ikke kan ændres eller refunderes.
Hvis en tidsændring forårsager problemer for dig, bedes du hurtigst muligt kontakte KILROY for hjælp.

b) Oplysninger fra KILROY travels eller luftfartsselskabet vedrørende terminaler og gates er kun vejledende, da der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre dette. Ved rejser udenfor Europa kræves der ofte, at du er ved check-in minimum to timer inden afrejse. Vær generelt i lufthavnen i god tid, da der ofte er lange køer både ved check-in og sikkerhedskontrollen.

7 Billettype "KILROY ticket"
a) Denne billettype er markeret med en gul "bjælke" og er kun gyldig for unge og/eller fuldtidsstuderende, der på afrejsetidspunktet er under det ved prisen angivne antal år.

b) Med en "KILROY ticket" kan man indenfor billettens gyldighed ændre dato mod et gebyr, forudsat at der er plads i samme bookingklasse, som billetten er udstedt i. Man kan også mod et gebyr få refunderet billetten, hvis man afbestiller senest 24 timer inden første del af rejsen påbegyndes.

c) For at rejse på en "KILROY ticket" er det et krav fra luftfartselskaberne, at passageren er i besiddelse af et gyldigt IYTC kort (International Youth Identity Card) eller et gyldigt ISIC kort (International Student Identity Card) på hele rejsen. Hvis passageren ved bestilling af flybilletten har et gyldigt kort, skal dette kortnummer indsættes i reservationen. Hvis passageren ikke har et gyldigt kort, skal dette bestilles samtidig med flybilletten ved markering i reservationen. En reservation af en "KILROY ticket" er samtidig kundens tilsagn om, at ovenstående krav er opfyldt.

d) Hvis du ønsker at købe en "KILROY ticket" fra et land udenfor Europa til Europa, skal du kunne dokumentere, at du har rejst fra Europa indenfor de sidste 12 måneder samt være bosiddende i Europa. Grundet stramme regler fra flyselskaberne vedrørende eksport af billetter, bedes du derfor sende dit 13-cifrede billetnummer på udrejsebilletten til KILROY, for at billetten kan blive udstedt.
Hvis dokumentation for udrejse samt - på forlangende - på fast bosiddelse i Europa ikke kan leveres til KILROY, vil reservationen blive annulleret og de normale regler for refundering vil træde i kraft.

8 Billetttype "Standard"
a) Standard billetter vises med en sort "bjælke" og er normalt meget restriktive med hensyn til ændringer og refundering. Billetreglerne fastsættes af luftfartsselskaberne - se specifikke billetregler for den rejse du er ved at bestille.

b) Enkelte luftfartsselskaber tillader ikke, at personer under 18 år rejser uden ledsager. Tjek eventuelt reglerne for det aktuelle luftfartsselskab på selskabets hjemmeside inden bestilling. KILROY tager intet ansvar, hvis personer under 18 år bliver afvist ved check in grundet alder.

9 Ændring- og afbestillingsgebyr
a) Efter tilsendelse af ordrebekræftelse på email tillægges alle ændringer og afbestillinger et gebyr afhængig af billettype og/eller luftfartsselskab. Eventuelle billetændringer kan gøres via kilroytravels.dk under "Ændre billet".

b) For billettype "Standard" vil mulighederne for ændringer og refundering afhænge af luftfartsselskabernes regler for den købte billet. Selv hvis ændring og/eller refundering er muligt vil luftfartsselskaberne opkræve et gebyr som bliver belastet kunden. I tillæg vil KILROY travels opkræve følgende gebyrer uanset om det er tale om en "Standard" eller en "KILROY ticket":
* ændringsgebyr: 550 DKK
* afbestillingsgebyr "Standardbilletter": 1500 DKK
* afbestillingsgebyr "KILROYbilletter": 1000 DKK
* refundering af lufthavnskatter: 100 DKK

c) Ændring af den rejsendes navn eller overdragelse af billetten til en anden person er ikke tilladt i henhold til luftfartsselskabernes regler.

d) Hvis du køber en KILROY Afbestillingsforsikring gælder egne regler for afbestilling og refundering i tilfælde af akut sygdom inden afrejse.

10 Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m.
a) Hvis den rejsende udebliver eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydelser. Det samme gælder, hvis den rejsende ikke kan gennemføre rejsen grundet manglende rejsedokumenter, pas, visum, vaccinationer eller andet.

b) Ved køb af en flybillet med mere end én strækning skal alle foregående strækninger flyves, for at den sidste strækning er gyldig. Luftfartsselskaberne har ret til at annullere videre strækninger, såfremt den rejsende ikke møder op til én eller flere strækninger i den udstedte billet.

11 Kundens pligter
a) Kunden er ansvarlig for, at passager- og betalingsinformation er korrekt udfyldt, samt ved modtagelse af rejsedokumenter kontrollere at fornavne, efternavne og øvrige oplysninger er korrekte og stemmer overens med kundens pas. Hvis ikke dette stemmer overens, kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. KILROY travels påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger.

b) Både rejsedokumenter og ændringer/aflysninger fremsendes til den af kunden oplyste emailadresse. Det er derfor yderst vigtigt, at emailadressen angives korrekt ved bestilling. Hvis kunden ikke modtager en bekræftelse på bestillingen indenfor 24 timer, bedes man kontakte KILROY travels.

c) Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas samt nødvendige visa, forsikringer og vaccinationer for gennemførelsen af rejsen. Ved rejser udenfor EU skal man normalt have et pas, der er gyldig mindst 6 måneder efter hjemkomst samt kunne dokumentere udrejse fra landet eller opholdstilladelse. Det er samtidig kundens ansvar at gøre sig bekendt med relevante officielle rejseanbefalinger gældende ved bestillingstidspunktet.
Det er et krav, at alle internationale rejsende til USA under Visa Waiver Program, skal ansøge om ESTA (Electronic System for Travel Authorization). ESTA er en obligatorisk rejsetilladelse for alle rejsende, der flyver til eller via USA. Dette betyder, at selvom du kun har et transfer i USA, skal du ansøge om ESTA.

d) Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartsselskabet eller dennes repræsentant på stedet, inden rimelig tid efter du har opdaget manglen, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for dig. Hvis ikke fejlen/manglen kan afhjælpes på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis du senere ønsker at rejse erstatningssag mod luftfartsselskabet. Manglende reklamation på stedet vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.

12 Peronsoplysninger (privacy policy)
a) KILROY indsamler information om de besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges udelukkende til interne formål og vil ikke blive delt, distribueret eller solgt. Vi indsamler informationerne ved hjælp af en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din pc, når du besøger denne hjemmeside. Den indeholder ingen personlige oplysninger, og informationerne, vi modtager, er derfor 100% anonyme. Cookies hjælper KILROY til at forbedre vores hjemmeside ved bl.a. at vise os, hvilke dele af hjemmesiden der er mest eller mindst populære. Når du besøger KILROYs hjemmeside, accepterer du samtidig denne praksis.

b) For travellers to the USA:
The Transportation Security Administration of the U.S. Department of Homeland Security requires us to collect information from you for purposes of watch list screening, under the authority of 49 U.S.C. section 114, and the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act og 2004. Providing this information is voluntary; however, if it is not provided, you may be subject to additional screening or denied transport or authorization to enter a sterile area. TSA may share information you provide with the law enforcement or intelligence agencies or others under its published system of records notice. For more on TSA Privacy policies, or to view the system of records notice and the privacy impact assessment, please see TSA´s website at www.tsa.org.

13 Juridisk information
a) Der tages forbehold for trykfejl, tekniske fejl og ændringer i priser udenfor KILROYs kontrol. Ethvert krav mod KILROY Denmark A/S skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

b) Da flyselskaberne leverer rejsen, er de dermed ansvarlige for eventuelle forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagageproblemer og andre forhold under rejsen. Det betyder, at alle eventuelle krav og reklamationer vedrørende din rejse, skal rettes direkte til flyselskabet.

c) Virksomhedens navn:
KILROY Denmark A/S
CVR 11 15 33 80
IATA licens: 17 20 58 34
Registreret i Rejsegarantifonden nr. 150
Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening

Luk vindue     Print denne side